نوشته شده توسط : گروه نویسندگان

 

بــــورقـــــان


 
بورقان روستایی دراستان مرکزی، شهرستان فراهان، ودر فاصـله ۳۵ کـیلومتری اراک
 
قرار دارد و در۱۰ کیلومتری شمال فرمهین و در دشتی  صاف قرار گرفته است.
 
ارتفاع این روستا از سطح در یا حدود ۱۸۷۰متر می با شد .
 
همسا یه های این روستا عزیز آ باد و گونوش (جونوش) هستند
.
بورقان در اسناد تاریخی:
 
در تاریخ قم که مستند ترین تاریخ منطقه میباشد ذیل رستاق فراهان ازآن درحدودهزار
 
و اندی سال قبل توسط حسن ابن محمد ا بن حسن قمی تحت عنوان رستاق بورقان
 
نام برده شده است.
 
در صفحه ۵۶ از رستاق های فراهان که ۲۱۰ دیه باشد از آنجمله بورقان،ولاشجرد ،
 
وبوراباد و بهبود اناباد نام می برد.
 
درهمین کتاب قید گردیده است که: پوران دختر کسرا آنرا بنا کرده است که احتمالا "
 
پوراندخت دختر،انوشیر وان منظوراست .
 
در باره مالیات ،این روستا بسیار آباد ودارای درختان فراوان میوه و درآمد کشا ورزی
 
سر شار ازاینطریق بوده است .
 
خراج۲۹۲۰ درهم را برای روستای بورقان لحاظ کرده اند که در مقایسه با کل خراج
 
فراهان که 176446درهم بودهاست مبلغ قابل ملا حظه ای می باشد .
 
 در عین حال روستای بورقان روستایی پیشرودرفراهان است که خانواده های بزرگی
 
چون قائـم مــقــام را دارد و درگذشته های تاریخی بـسیاری از وزرای خانــدان هـا و
 
سلسله های پادشاهی مثل مغول ها از ایـن روستـا وزیـر انتخاب می کـردند مـثل
 
قـازان خــان کـه حتـی در ایـن روسـتا تاجگزاری کرده است .
 
امروزه نیز بزر گانی چون میرزا عیسی شیخ الا اسلا می و مــرحــوم مـغـفوراحمد
 
بورغانی و فراوان دکتر و مهندس دارد
 
برخی بزر گواران چون شیخ الاسلامی (ازبستگان نسبی دکتر بورقانی فراهانی ) که
 
مـوردعـنـایت الـهـی می باشند وکـارهـای بزرگی در این روستا انجام داده است مثل
 
هنرستان فاطمه زهرا سلام الله علیهما.وحسینیه بسیار باشکوه و..   
 
طبق آخرین آمار: دارای ۸۵ خانوار وجمعیت آن ۲۹۰ نفر (۱۴۹ نفر مرد ۱۴۱ نفر زن)
 
 
بـورقـان دارای پیشینه تـاریـخـی است در لـغـت نامه دهخدا درباره بورقان آمده: دهی
 
از دهستان فراهان علیا بخش فرمهین است که در شهرستان اراک واقع است. دارای
 
۶۸۵ تن سکنه‌است.پوران دختر کسری آن را بنا کرده‌است.
 
گفتنی است همچنین بورقان دارای تپه تاریخی می‌بـاشـد که بـه سـالـهـای قبل از
 
اسلام نسبت داده می‌شود؛ ایـــن تپه بقایایمخروبه قلعه‌ای است که سالهای دور
 
مقر زندگی حاکمان و فرمانرواهای این منطقه بوده‌است. و یا مکان آ تشکده هایی
 
بوده است که در زمان ساسا نیان برای صنا یع و راهنمای کاروانیان در منطقه بوده اند
 
باتشکرازفراهان آنلاین


:: برچسب‌ها: بورقان , فراهان , را , بهتر , بشناسیم ,
:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 دی 1390 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد